Ritu Vichar


हेमन्तको थियो जस्तो उस्तै शिशिरको छवि।

दुर्लभै हुन्छ दोटाको भेद छुट्ट्याउने कवि।।1।।