Tarun Tapsi


रसीलो वर्षाको समय, दिन लम्बा, दिनकर

थिये क्यै ढल्केका गगनतलमा पश्चिमतिर।

त्यसै बेला घुम्दै विजन पथको पादपमनि

पुगे कोही यौटा कविवर बिसाऊँ अब भनी।।1।।