Tarun Tapsi


मजाको चौतारी, वरपर सबै शून्य विजन

निकै टाढा पर्थे भवन, वन, वस्ती, उपवन।

बहन्थिन् सामुन्ने कलकल नदी पुण्यसलिला

अनेकौं देखिन्थे तटनिकटमा सुन्दर शिला।।2।।