Ritu Vichar


नामशेष भयो सारा पुरानू शिशिरस्थिति।

लियो वसन्तले अर्कै नयाँ गौरवपद्धति।।2।।